Simlish

From Inciclopedia
Jump to navigation Jump to search
Para leer este artículo es necesario tener la siguiente fuente: haz click aquí para bajarla (una alternativa aquí [1]), si no prefiere leerla fonéticamente.


MarioSprite.gif BLEA MEKONBO KLOP KLOP MEHA CHEM GULB GI, INTELOP DEEPWA GORBUNKLE SHOODOO PLACKAMANDADOO CROOPIN SNINGA CHONJDA PWEERB BALLEDOW FERDIN NILL, NOBI DINDE BA MEDABE. Sonicsprite.png
Cita3.pngOok la ma ha ha, he shana ohh saa!...Cita4.png
Isabel Novato unlin Simlish
Cita3.pngAh, van vesua! Cummuns nalaCita4.png
Elvira Lápida unlin Homero Lápida
Cita3.pngMychuno!Cita4.png
Cita3.pngBoobasnot Chum-cha!Cita4.png
Bob Novato unlin Simlish
OH, FRUUUUGETAH!
Wikilogo botante.gif FAE MIKANGA O DA FITSHAA
LEIS SATIUS A VERDE, wikipedia
JAV O GERBIT GERBIT MIKU:
SIMLISH

SASA COMAN SCHNALA SHOO BOOBASNOT. MOIJEY OIJEY OIJEY. OOH JEE BOO FORGADAY BILIMANDEEOKADAY! JUNE ECRI KOO AVEA! AVEA! GOKEE KAKAKEEYAH. FOOGOO SHNOT. SORBINDAY CALLA MAKURI TAK! FALLMAGRONAFOO PALMANCAGRIBBIN SHTINGAH. NOOBOO SINKAH BILLICRAMANAH SAPHOOCOODOO. SALLAH BITNAN CROOMANDOOKA. BLACRAPINADA SNOOKINDADA KOMON SNADA FALAMANCRIPODAH. SOO NOOBOO SACRINDEE BLAHCRADAH. STRAT, DE VISHMARK GIRKT. CHONJDA PWEERB, BAGDEBOFF. FERBUTTEN GRAUL, GESTUBE.

DAPORINSIB
[edit]

SALBINGA SHOODOO PLACKAMANDADOO CROOPIN SNINGA FERDIN. HASPA BLADIN FABIDO, CRAMMIMIN SHABIK BADINCROW. GADININKA KRALSKISH BLORDEN FWEE FWEE. BLOOGIN DORK SHACKAFALEELEE BLADANCRAP.BITNAN GROOBA SHAPAH DA FWEE FWEE OOGAH MANOOGAH. BACKINDAY SORGA FWAH KALBLOODAH SHEEKA DEEKA DEEKA.

CRADDIN DOO DOO SHAKRALIN PLOOM BIB FORGIN SAYDAY.

FOODEELEENAH SHOOBAH BAH. NIB, FRAMONAH SHIMNI WHALOO. GOKEE KAKAKEEYAH NIBBERFRIBBER. CHUMCHA GOOBABAHBAH GOOBERNIFFER, EHBAYBAY CONTORBIZNOW LOFFA FINDOW. NO PALA OOH KAY KAY KEELAH, WAH SINKAY. DEH DAH, BLOOBERSUMKOFF. DIS GWELD ES FROTOJEH, EN A WOOKA DISNOW. EGADASILIWAHOW LAHOO ENBURWATEE. BLOOGEN SHNOT, BIFFER SHIBBERNEM FEEFEENAH, MISBALAH.

BABALAHKAY[edit]

BAHBOOLIN NOOKOO PAPOO. SIMLISH CABADOODOO!

GOOBERFALAH SHNIGGERFAY EHTAHWOOK, BALAHKAY SNOOMERGON. MOKEY HOKEY PLICKA KUNULA MATALAMADOO EELALAH KALAH. SABADUCHIA, SHTICK FRAGGEN SHWANINE. SOOL SOOL, BAHDOOBIDAH BALAH KRUMNEE.

BABANOO KAFORGINDAY SHLOOPAH DOOGOO. KAY MONUZNEE, ESTAH BOOKAH DEE SHVALLOW EN DOH CHEEKEEAMUNCH. EMINOW HEEMINLOO, OHSHUTUH ZIMLINOW FROOBINLABAGO. BABOOBIN FLIGGENBOB. ABOTOOBEE BIBLEEBOB, "FRIMONISHNU CRABBIN BLOOBLAH. SHRACKIN KRIPPY TOOTOO." GLABABAH SHOOGOO, BLOOBLAH FLIBBIN CRABBOO. DEEAH FEHBOGAH SHIZZY NEH BABATOBA TATOO. TUNGBLANANA TAR, GOOPOO! HOOBAH NOOBEE FLANANANAH SOOGRENO BLAR. YOOBELICKTEE? LOLIBAH COKTOE. AWH FRIABAY? LOLIBA COKTOE! MEGUFFAW, FATOOSONEH.OH DLA DEE BESHCHEE BLAKI TOO. UTS STAH UN SADA UNSTAY EST YOYAMM. SCH DINDE BA MEDABE. FORT NOG! FORT NOG! SCHOPSCHOPSHOPSCHOP! EEBEH. DORMA VOOVOO!

EEKALAKAY[edit]

FORBINBAH BLAHGADAH, SHOMINOOGAH FIBBERNIBBER. BAHGROODOH SHNALABAY. CRAMDOODAH FAHBEEBAH GOOBEE. FACKOODOH TOOTOO SHABAHLABAH.KEENALAH BAYBAY SHOOGOH NIPEEKALAH. FORGEN BOOKOO SHAKA DALAH BLORBENFAY. SHAMIGANAH, CROOBIN FLABIDAH. MORSH DOOVE KRAVALAH MEEDOO DOOPAH DOOPAH. FORBAY KRAVALIN BOOBADABAH.

SOODAH KRAVEH KLOOMAH. BAH FLAMAH burbin nerbs
...


DEGG DEGG.
LE LA CULA. BURBIN NERBS.
VEENA FREDISHAY.
HU. HORA DEGG DEGG.
NASH-NA-POOF?
VEEN FREDISHAY.
BURBIN NERBS.

AN ESPARROL:


Adiós.
Cuida de mí. Cristales rotos.
Vamos a jugar.
Tú. Mírame. Adiós.
¿Hay alguien en casa?
Vamos a jugar.
Cristales rotos

FLAGEN MAYMAY BOOBINBAH SHOOGO. YOOHOOLEE MUD LALLAHADUHILL, MANKINBIGGEROO FLAPPAH DAPABOO. SHNOGEN BLAHBAH, SHORBEN VOO.

DEGG DEGG...HIRO KOSHIMA?...BU! DEGG DEGG.

LETTEREI[edit]

AD LETTEREI

FLINGAR[edit]

FLINGAR FIRGUGOS[edit]

ROBA! UNDIFOOOLOGO SIMLISH-ENGLISH