Cіяїlісо

From Inciclopedia
Jump to navigation Jump to search
No-photo.jpg
Эl дцтоя фэ эѕтэ дятїсцlo sэ ђд olviфдфo фэ poиэя жoтos, o lдs юцэ ђдч иo soи sцжiciэитэs. Sэ бцэид pэяsoид ч дчцфдиos colocдифo ци pдя фэ эllдs pдяд lд cдцsд. Qцэ lд дcдфэмiд тэ lo pяэмiэ..
Иосиф ☭иссарионович Джугашвили!

Эl дlждбэто сіяїlісо, (тдмбіëи соиосіфо сомо МОЅKVД!) эѕ ци дlждбэто цѕдфо роя vдяіоѕ рдїѕэѕ сомо Яцѕід, lд ЦЯЅЅ, Эѕlоvэиід, Эѕlоvдюцід, Эѕlцяэисід, Эѕтяіфэисід ч Эѕlдvэиід.

Эl сіяїlісо соиѕіѕтэ эи ци дlждбэто сомрцэѕто фэ циоѕ 242 ѕїмбоlоѕ фіжэяэитэѕ. сдфд ѕїмбоlо тіэиэ, д ѕц vэz, цидѕ сіисо ряоицисідсіоиэѕ фіжэяэитэѕ, фэрэифіэифо фэ sц эѕтдфо dэ диiмo ѕі эѕтд эѕсяіто сои мдчцѕсцlдѕ о міицѕсцlдѕ, lд роѕісіои фэ lд lэтяд эи lд рдlдбяд ч lд роѕісіои фэ lд рдlдбяд эи lд оядсіои.

Ђіѕтояід

Эl сіяїlісо жцэ іиvэитдфо ђдсэ циоѕ 200 дйоѕ роя Ѕlобофди Ѕророvіс, ци яцѕо эхіlідфо фэ ѕц рдїѕ роя дlgцид gцэяяд. Рдяд сомциісдяѕэ сои ѕцѕ дміgоѕ ч ждміlід ѕіи юцэ lдѕ ояgдиіzдсіоиэѕ міlітдяэѕ рцфіэяди эитэифэя ѕцѕ мэиѕдjэѕ, іиvэито эl дlждбэто сіяїlісо сомо цид мдиэяд фэ софіgо ѕэсяэто. Эяд тди ѕэсяэто эl софіgо юцэ ѕцѕ дміgоѕ ч ждміlідяэѕ ио рцфіэяои эитэифэя ѕцѕ мэиѕдjэѕ, ч Ѕророvіс мцяіо фэ vіэjо ѕіи ицисд рофэя сомциісдяѕэ.

Ѕоlо жцэ ђдѕтд 1908 сцдифо ѕэ яэсцрэяо эl іитэяэѕ роя эl сіяїlісо. ☭цѕтдv Сіяіlоv эисоитяо lоѕ мдицѕсяітоѕ іисомряэиѕібlэѕ фэ Ѕророvіс ч тдмросо жцэ сдрдz фэ эисоитядяlэ ѕіgиіжісдфо дlgцио, ѕіи эмбдяgо, дряоvэсђо lоѕ ѕїмбоlоѕ ядяоѕ рдяд сяэдя эl дlждбэто юцэ ѕэ бдцтіzо сои дрэllіфо, дlждбэто сіяїlісо.

Тіроgяджїд ч Оятоgяджїд

Рдяд эѕсяібія эи сіяїlісо ряімэяо ђдч юцэ эѕсоgэя эl іфіомд сои сцдl ѕэ vд д эѕсяібія. Эl сіяїlісо эѕ ци дlждбэто тядиѕvэяѕдl, эѕ фэсія, рцэфэ ѕэя цѕдфо эи тофоѕ lоѕ іфіомдѕ. Lд іфэд эѕ яээмрlдzдя lоѕ ѕїмбоlоѕ иоямдlэѕ роя lэтядѕ сіяїlісдѕ юцэ ѕэ lэ рдяэzсди, дѕї ѕэ рцэфэ эѕсяібія эи іиglэѕ сіяїlісо, эѕрдйоl сіяїlісо ч ђдѕтд дядбэ сіяїlісо.

Ѕіи эмбдяgо, рдяд эѕсяібія эи яцѕо сіяїlісо ђдч юцэ тэиэя эи сцэитд юцэ сцдlюціэя ѕїмбоlо юцэ ждlтэ о эѕтэ фэ мдѕ рцэфэ сдмбідя тотдlмэитэ эl ѕіgиіжісдфо фэ lо юцэ ѕэ эѕтд эѕсяібіэифо. Lд жядѕэ "кириллица", юцэ ѕіgиіжісд "ђоlд", рцэфэ ѕэя дlтэядфд ядфісдlмэитэ ѕі ѕэ омітэ lд цlтімд lэтяд, юцэфдифо дѕї lд рдlдбяд "кириллиц", юцэ ѕіgиіжісд "рцфяэтэ эи эl іижіэяио, соисђэтцмдяэ".

Цѕоѕ

  • Рдяд эѕсяібія эи яцѕо, бцlgдяо, ѕэябіо, роlдсо о іфіомдѕ дѕї.
  • Рдяд эѕсяібія тэхтоѕ юцэ ѕэди сомциіѕтдѕ.
  • Рдяд дѕцѕтдя д иійоѕ рэюцэйоѕ.
  • Рдяд эѕсяібія мдицдlэѕ фэ дяmдs дЦтoмдтicдs.

Vëдsэ тдмбіëи

Uk-flag.jpg Эstэ дяtїcцlo ђд siфo tядфцsiфo фэ lд Циcуclopэфiд poя дlgци listillo
юцэ иos юцiэяэ яэstяэgдя poя lдs идяicэs sц pэфдzo фэ иivэl фэ iиglёs.

Русский (Fork) Русский (Fork)